מתוך "צעדים ראשונים"

תוכן ענינים

1. עולם כלי העבודה

1.1. עולם כלי העבודה - הדגמות

2. קידוח ותליה על קירות

2.1. קידוח ותליה על קירות - הדגמות

3. עולם המים והביוב

3.1. עולם המים והביוב - הדגמות

4. דבק, איטום וצבע

4.1. דבק, איטום וצבע - הדגמות