""

שיעורים מתוך קורס הנדימן/וומן המקוון

תוכן ענינים

1. עולם כלי העבודה

1.1. עולם כלי העבודה - הדגמות

2. קידוח ותליה על קירות

2.1 קידוח ותליה על קירות

3. עולם העץ והנגרות

3.1. עולם העץ והנגרות - הדגמות

4. עולם המים והביוב

4.1. עולם המים והביוב - הדגמות

5. עולם החשמל

6. עולם האלומיניום

6.1 עולם האלומיניום - הדגמות

7. דלתות ומנעולים

7.1. דלתות ומנעולים - הדגמות

8. דבק, איטום וצבע

8.1. דבק, איטום וצבע - הדגמות